M-87

Motie behouden historische kastanjes Exercitieveld

Status

Dit zal in februari '21 aan de raad voorgelegd worden

Toezegging

Verzoekt het college;
• Om meerdere scenario’s voor renovatie van het Exercitieveld ter besluitvorming voor te leggen, waarbij bij minimaal één scenario de bestaande bomen behouden blijven.
• hierbij in ieder geval de direct omwonenden van het Exercitieveld ter consultatie te betrekken.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.