M-88

Motie aanvullende verkoopvoorwaarden woningen Raadhuislaan Harmelen

Status

In de tender wordt een zelfbewoningsplicht opgenomen. Het onderdeel voorrrang voor inwoners van Harmelen wordt beantwoord in het raadsvoorstel Addendum op de Woonvisie en beantwoording moties (D21/033611) die geagendeerd wordt voor de Politieke Avond van 16 december 2021.

Toezegging

Verzoekt het college:
- Als aanvullende verkoopvoorwaarde bij de verkoop van de woningen op de Raadhuislaan in Harmelen op te nemen dat inwoners van Harmelen of mensen met een aantoonbare binding (wonen/werken) met Harmelen voorrang krijgen.

PA 02-07-2020: Wethouder De Weger zegt toe dat er een voorrangsclausule (voor omwonenden) wordt opgenomen in de tender en de raad daar nader over te informeren.

R 16-07-2020: Wethouder De Weger zegt toe dat er een bewoningsverplichting voor de eerste bewoners kan worden ingesteld.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.