M-89

Motie Afweging Openbare Ruimte vanuit breed perspectief

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. met de raad het gesprek aan te gaan over scenario’s met betrekking tot de hierboven genoemde kwaliteitsknoppen in relatie tot de financiële effecten
2. met de raad het gesprek aan te gaan over scenario’s met betrekking tot het areaal (volume) binnen de Openbare Ruimte in relatie tot de financiële effecten
3. ter voorbereiding van de kaderstelling voor de begroting 2022- 2025 in het voorjaar 2021 alternatieven aan de raad voor te leggen op de samenhang “kwaliteit – areaal- financieel” voor de Openbare Ruimte

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.