M-91

Motie technische analyse inclusief kosten

Status

Update januari: De gevraagde informatie wordt voor zover mogelijk geleverd in de technisch-financiele analyse Warmtevisie Woerden. De RIB met het rapport volgt eind februari.
Update februari: planning zal worden gehaald.
Update maart: RIB wordt geschreven, komt eind maart
Update april 2021: de RIB (D/21/016890) is 1 april aan de gemeenteraad aangeboden

Toezegging

* In de technische analyse voor iedere wijk of dorpskern een berekening op te nemen van de te verwachten kosten van de verschillende warmtealternatieven;
* Hierbij onderscheid te maken tussen kosten voor de samenleving (bijvoorbeeld aanpassingen aan het elektriciteitsnet of het aanleggen van een warmtenet) en kosten die voor rekening komen van de individuele huiseigenaar of ondernemer (bijvoorbeeld kosten voor noodzakelijke isolatie of aanschaf van een warmtepomp);
* Hierbij indien nodig differentiatie aan te brengen als in een wijk of dorpskern verschillende type woningen of bedrijfspanden aanwezig zijn;
* De financiële consequenties zodanig inzichtelijk te maken, dat de betrokkenen in het participatieproces een goede inschatting kunnen maken van de gevolgen van de verschillende keuzemogelijkheden voor de inwoners van de verschillende wijken en dorpskernen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.