M-92

Motie maatregelen Hollandbaan

Status

Update jan2021: wordt maart 2021. Ivm de lockdown vraagt het particperen meer tijd en ruimte voor een goed gesprek.
Update april: de raad wordt uiterlijk in juni geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.

Toezegging

Verzoekt het college zorg te dragen dat het raadsbesluit van 28 april 2015 ten volle uitgevoerd gaat worden, met name het herstellen van het op de Hollandbaan verwijderde groen en het uitvoeren van geluidswerende maatregelen op zowel Hollandbaan als Hoge Rijndijk.

Wethouder Noorthoek zegt toe de raad te informeren via een raadsinformatiebrief over de Hollandbaan en de Waardsebaan. Hierin neemt hij mee: de stappen die al zijn gezet, de stappen die nog gezet moeten worden, de verkeers-strategie en geluidshinder.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.