M-93

Motie verzachten effecten Rembrandtbrug op schuldenlast

Status

De mogelijkheden om de schuldquote eventueel te kunnen verlagen zal in het voorjaar 2021 onderzocht worden. Indien daar mogelijkheden toe zijn worden deze maatregelen in de kadernota 2021 meegenomen.

Toezegging

* De gemeenteraad met ingang van de begrotingscyclus 2022-2025 bij de kadernota te informeren over de maatregelen die, zowel beleidsmatig als financieel, reeds zijn en worden genomen om de schuldenlast te verminderen;
* De gemeenteraad bij de kadernota extra voorstellen voor te leggen om de schuldquote te verlagen, aanvullend op de reeds genomen maatregelen in de strategische heroriëntatie;
* Deze voorstellen voor aanvullende verlaging van de schuldquote niet te baseren op een lastenverhoging, zoals een verhoging van de ozb, bestemmingsheffingen of leges,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.