M-97

Motie Vic bro, doe ff chill man!’

Status

Update 19 januari: De projectgroep inclusie werkt samen met de webredactie aan het begrijpelijk schrijven voor het web. Beledscollega's krijgen hiervoor een korte casus (e-learning). Momenteel zit men hiervoor nog in de offertefase. De webredactie werkt ook aan het beter vindbaa rmaken van stukken op de website en de vormgevng en toegankgelijkheid van de website. Ditzelfde doet de griffie voor de gemeenteraad Daarnaast krijgen nieuwe beleidsmedewerkers, projectleiders, juristen en teammanagers (vanaf eind 2021) een training 'Begrijpelijk en toegankelijk schrijven'in De Groene Hart Academie. En iedere beleidsmedewerker, projectleider, jurist en teammanager volgt vanaf 2022 een jaarlijkse opfristraining (ook in De Groene Hart Academie).
Update maart: door werkdruk staat dit punt on-hold.

Toezegging

verzoekt de burgemeester:
1. Zich extra in te zetten voor het makkelijker vinden van belangrijke documenten op de
website van de gemeente Woerden en de gemeenteraad.
2. Zich in te zetten voor minder ambtelijk taalgebruik in officiële documenten van de
gemeente Woerden.
3. Na te denken over of de term; ”begroting 2021, gemeente Woerden” niet veel beter te
begrijpen is.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.