M-97

Motie Vic bro, doe ff chill man!’

Status

Update november 2021: In november hebben 50 medewerkers meegedaan aan schrijftrainingen. Ook ontvangen 50 medewerkers een licentie voor Klinkende Taal (voor 1 jaar). Via Klinkende Taal kunnen medewerkers online hun tekst controleren op taalniveau en gebruik van duidelijke taal. Deze online tool geeft bruikbare tips en feedback op de teksten. Ook bevat Klinkende Taal vier korte e-learning modules over toegankelijk schrijven. We onderzoeken hoe we hier structureel invulling aan kunnen geven. Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor een nieuwe website. Bij de inrichting van de site zal het zoekgedrag van inwoners een belangrijk uitgangspunt zijn, zodat zij informatie die ze zoeken ook makkelijk kunnen vinden.

Toezegging

verzoekt de burgemeester:
1. Zich extra in te zetten voor het makkelijker vinden van belangrijke documenten op de
website van de gemeente Woerden en de gemeenteraad.
2. Zich in te zetten voor minder ambtelijk taalgebruik in officiële documenten van de
gemeente Woerden.
3. Na te denken over of de term; ”begroting 2021, gemeente Woerden” niet veel beter te
begrijpen is.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.