M-97

Motie Vic bro, doe ff chill man!’

Status

Update 19 januari: De projectgroep inclusie werkt samen met de webredactie aan het begrijpelijk schrijven voor het web. Beledscollega's krijgen hiervoor een korte casus (e-learning). Momenteel zit men hiervoor nog in de offertefase. De webredactie werkt ook aan het beter vindbaa rmaken van stukken op de website en de vormgevng en toegankgelijkheid van de website. Ditzelfde doet de griffie voor de gemeenteraad Daarnaast krijgen nieuwe beleidsmedewerkers, projectleiders, juristen en teammanagers (vanaf eind 2021) een training 'Begrijpelijk en toegankelijk schrijven'in De Groene Hart Academie. En iedere beleidsmedewerker, projectleider, jurist en teammanager volgt vanaf 2022 een jaarlijkse opfristraining (ook in De Groene Hart Academie).
Update maart: door werkdruk staat dit punt on-hold.
Update juni 2021: Inmiddels wordt het project in samenwerking met de Groene Hart Academie weer opgepakt. In het vierde kwartaal van 2021 worden schrijftrainingen georganiseerd. Hieraan kunnen 50 medewerkers deelnemen. Daarnaast ontvangen ook 50 medewerkers een licentie voor Klinkende Taal (voor 1 jaar). Via Klinkende Taal kunnen medewerkers online hun tekst controleren op taalniveau en gebruik van duidelijke taal. Deze online tool geeft bruikbare tips en feedback op de teksten. Ook bevat Klinkende Taal vier korte e-learning modules over toegankelijk schrijven.

Toezegging

verzoekt de burgemeester:
1. Zich extra in te zetten voor het makkelijker vinden van belangrijke documenten op de
website van de gemeente Woerden en de gemeenteraad.
2. Zich in te zetten voor minder ambtelijk taalgebruik in officiële documenten van de
gemeente Woerden.
3. Na te denken over of de term; ”begroting 2021, gemeente Woerden” niet veel beter te
begrijpen is.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.