M-97

Motie Vic bro, doe ff chill man!’

Status

Toezegging

verzoekt de burgemeester:
1. Zich extra in te zetten voor het makkelijker vinden van belangrijke documenten op de
website van de gemeente Woerden en de gemeenteraad.
2. Zich in te zetten voor minder ambtelijk taalgebruik in officiële documenten van de
gemeente Woerden.
3. Na te denken over of de term; ”begroting 2021, gemeente Woerden” niet veel beter te
begrijpen is.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.