M-98

Motie aan de slag met laadlantaarns

Status

Update februari: de laadvisie en het beleids-/lichtplan worden in Q3 aan de raad aangeboden, dit wordt nader gespecificeerd.
Griffie (21/5): Het raadsvoorstel is toegevoegd aan de doorkijk van de agendacommissie voor behandeling op de Politieke Avond van 30 september en hangt samen met M-47 en P-231.
Griffie (8/10): Planning is niet gehaald. Nieuwe planning wordt nagegaan.

Toezegging

verzoekt het college:
1. Opnieuw een ambitie te verwoorden voor laadlantaarnpalen;
2. Actief ondernemers te benaderen die laadlantaarnpalen kunnen plaatsen;
3. Uiterlijk Q1 2021 de raad te informeren wat de stand van zaken is met de laadlantaarns
en welke volgende stappen in 2021 gezet gaan worden;
4. De ambitie op te nemen in het lichtplan 2021.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.