P-001

Beleidsplannen wegen, gladheid en verlichting (voorheen P-202)

Status

gevolgd door beleid wegen en gladheid. Naar verwachting vindt dit plaats in het tweede kwartaal van 2020
Update 01-07: volgt na besluitvorming SH.
Update 20-10 RIB wordt in december aangeleverd.
Update november:: RIB volgt nadat gevolgen van SH verwerkt zijn. Verwachting is januari 2021 naar de gemeenteraad.
Update januari: gevolgen SH zijn inmiddels verwerkt in MOP. Wegens aftreden van wethouder en de daarop volgende portefeuillewisseling is extra overleg benodigd.
Update maart: termijn wordt Q3
Update mei: conform termijn. In het derde kwartaal komt er een raadsvoorstel.
Update griffie (8/7): Het raadsvoorstel openbare verlichting is toegevoegd aan de doorkijk van de agendacommissie voor behandeling op de Politieke Avond van 30 september.
Griffie (8/10): De planning is niet gehaald. Nieuwe planning wordt nagegaan.
Update 20/10: wordt meegenomen in Beleid OVL. Themasessie college gepland op 26/10, daarna themasessie raad. Hier is nog geen datum voor.
Update juni 2022: Richtinggevend voorstel komt Q2 en definitief beleidsplan volgt Q4 2022 aan de gemeenteraad

Toezegging

PB 2.5.1.2.: "Beleidsplan verharding om Taskforce kwaliteitsverhouding B/C wordt in Q2 vastgesteld door Raad."
PB 2.5.2.2: "Inzichtelijk maken welke lichtpunten conform het nieuwe beleid (vaststelling door raad Q4 2019) verwijderd mogen worden."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.