P-002

Archeologisch beleid + onderzoeksagenda (voorheen P-211)

Status

De coronamaatregelen belemmeren de voortgang van de actualisatie. De provincie is verzocht de subsidietoezegging met een half jaar te verlengen. Het geactualiseerd beleid zal in Q2 2021 (mei) aan de raad worden aangeboden voor behandeling in juni.
Griffie (10/5): Het raadsvoorstel is vooralsnog niet aangeboden. Behandeling is voorzien voor de Politieke Avond van 2 of 18 september.
Update 21/05: De coronamaatregelen belemmeren de voortgang van de actualisatie. De provincie is verzocht de subsidietoezegging met een half jaar te verlengen. Het geactualiseerd beleid zal in Q4 2021 (oktober) aan de raad worden aangeboden voor behandeling in november.
Griffie (27/8): Het raadsvoorstel is toegevoegd aan de doorkijk van de agendacommissie voor behandeling tijdens de Politieke Avond van 11 november. Update 11/10: door capaciteitsproblemen bij het uitvoerende bureau is sprake van een vertraging en zal het voorstel in Q1 2022 aan de raad aangeboden worden.
update 7/12: beleidskaart eind nov 2021 ontvangen. Beleid kan nu opgesteld en afgestemd worden (intern en extern).
Update 14 december: de verwachting is in Q2 2022 de gemeenteraad te informeren.
Update 17 februari: momenteel vindt participatie ronde plaats. In maart 2022 worden de reactis verwerkt en volgt nader bericht.
Update maart (griffie): we hebben vernomen dat het streven is in juni 2022 een raadsvoorstel aan te bieden.
Update 16 mei: vanwege uitstel Omgevingswet is er toch mogelijkheid voor parapluplan. Concept gezonden aan vooroverleg partners. Reactienota opstellen. Raad september 2022.
Update 7 sept: september advies naar college

Toezegging

"Geactualiseerd archeologisch beleid en onderzoeksagenda. Q4 door gemeenteraad vastgesteld."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.