P-006

Beleidsaanpassingen IBOR (vooheen P-257)

Status

Update augustus 22: de beleidsagenda is in ontwikkeling. Basis voor input zijn ook enkele opgaven uit het collegewerkplan. Deze is nog niet definitief. Verwachting is dat voor de jaarwisseling de beleidsagenda te kunnen aanbieden.

Toezegging

Om een solide structuur op te bouwen van beleidsplannen, beheerplannen tot uitvoerings-/jaarplannen inventariseren we momenteel op welke onderdelen van IBOR beleid ontbreekt of verouderd is. Deze inventarisatie wordt in 2022 afgerond, waarna de beleidsagenda door het gemeentebestuur kan worden vastgesteld.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.