P-008

Rembrandtbrug (vooheen P-259)

Status

Update maart 2022: Traject loopt op schema. Raadsvoorstel komt juli 2022 richting de gemeenteraad.
Update 23 augustus 2022: De besluitvorming is enigszins vertraagd (coalitievorming, kredietoverschrijding, zienswijzen op ontwerp bestemmingsplan). De actuele planning is dat de raad in november 2022 een kredietvoorstel en vaststellingsvoorstel behandelt. Vooraf vindt behandeling in College plaats.
Update 8 dec 22: Afgehandeld, raadsvoorstellen zijn geagendeerd en in behandeling.
Griffie: Dit punt wordt na besluitvorming (voorzien op 21 december) van de lijst gehaald.

Toezegging

In 2022 leggen we het bestemmingsplan Rembrandtbrugen het bijbehorende tracé ter vaststelling voor aan de gemeenteraad (p. 24)

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.