P-008

Rembrandtbrug (vooheen P-259)

Status

Update maart 2022: Traject loopt op schema. Raadsvoorstel komt juli 2022 richting de gemeenteraad.

Toezegging

In 2022 leggen we het bestemmingsplan Rembrandtbrugen het bijbehorende tracé ter vaststelling voor aan de gemeenteraad (p. 24)

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.