P-016

Beleids- en beheerplan begraafplaatsen

Status

Door wijziging van het college is er bijstelling en extra onderzoek t.b.v. van het plan noodzakelijk is. Om de Raad een goed beeld te geven van het vervolgproces en de planning tot aan de afronding wordt er een RIB voorbereid die in november 2018 aan de Raad zal worden aangeboden. Prognose voor de afronding van het beleidsplan is eind Q2 van 2019. Beleidsplan zal middels voorstel worden aangeboden aan de Raad.

Achtergrondinformatie

programmabegroting 2017-2020

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.