P-017

Cultuurvisie

Status

Middels RIB 19R.00516 is de raad in juni 2019 geïnformeerd over de voortgang actualisatie cultuurbeleid Woerden. Actualisatie van cultuurbeleid vraagt om verbinding met andere beleidsdomein als verdiepingsslag. Afstemming met alle partijen vraagt om een zorgvuldige inrichting van het proces. Voor het goede gesprek en weloverwogen geactualiseerd beleid, vertaald naar meerjaren-prestatieafspraken is het reëel om de raad in maart 2020 te informeren.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.