P-037

Planvorming Exercitieveld

Status

RIB met tussenbericht over inpakken bomen en uitvoeren van achterstallig snoeiwerk verzonden (28-02-2017, 17r.00125). Vervolgstap is een RIB na resultaten van de boombehandeling (eind 2017). Update: RIB 17R.00445 met eerste resultaten van de behandeling is aan raad verzonden (ingekomen 11/7/2017). Extra monsters en onderzoek zijn uitgevoerd. Rapportage is ontvangen maar vraagt om nader onderzoek en intern overleg om te komen tot een goede en volledige RIB. RIB 18R.00649 is in oktober 2018 aangeboden aan de raad.

Toezegging

Toegezegd wordt dat de raad begin 2017 wordt geïnformeerd over de stand van zaken rond het Exercitieterrein.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.