P-090

Kader Regionale Samenwerking

Status

Update De aangepaste nota verbonden partijen zal in september gereed zijn. Update 15-10: wordt uitgesteld tot december om de gevolgen van een voorgenomen wijziging van de WGR te kunnen meenemen (die m.n. betrekking heeft op de positie van de gemeenteraad t.o.v. een GR).
Update december: wordt februari 2021

Griffie (4/2): Behandeling van het raadsvoorstel is voorzien op de Politieke Avond van 4 maart en de raadsvergadering van 25 maart.

Update februari: wordt mei 2021
Griffie (10/5): Behandeling van het raadsvoorstel is voorzien op de Politieke Avond van 17 juni.
Griffie (21/5): Behandeling van het raadsvoorstel is door de agendacommissie ingepland op 3 juni

Toezegging

Geconcludeerd wordt dat het raadsvoorstel niet rijp is voor besluitvorming en dient te worden aangepast. De commissie doet de volgende verzoeken:
- Verzoek aan het college om een paragraaf aan de nota toe te voegen over de mogelijkheden van wijziging van de samenwerkingsrelatie (bij gewijzigde inzichten).
- Verzoek aan het college om de paragraaf in het raadsvoorstel over ‘Wat willen we bereiken’ uit te breiden om de reeds beantwoorde technische vragen te integreren in de stukken.
- Verzoek aan de agendacommissie om een aangepast raadsvoorstel te betrekken bij het voorstel over keuzes over de waarden van Woerden en de Omgevingsvisie

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.