P-090

Vernieuwde nota Verbonden Partijen

Status

Update 22/12: RIB 17R.01016 is op 19/12 aan de raad aangeboden. Het voorstel is na een ordevoorstel van de agenda verwijderd van de raadsvergadering van 25 januari 2018 en komt terug in de nieuwe raadsperiode. Voorstel komt in december 2018 in het college en daarna naar gemeenteraad.

Toezegging

De heer Brouwer (ChristenUnie-SGP) vraagt het college om een termijn te verbinden aan de aanlevering van actie P-090 (nota verbonden partijen).

Achtergrondinformatie

programmabegroting 2017-2020

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.