P-092

Verkeersontsluiting kassengebied Harmelerwaard

Status

In RIB 18R.00035 is de stand van zaken weergegeven. In de RIB is toegezegd dat zodra er meer informatie bekend is over grondverwerving en het tracé er een nieuwe RIB naar de Raad gaat. Naar verwachting zal dit in de loop van het voorjaar van 2019 zijn. In het najaar van 2018 zijn verkeerstellingen uitgevoerd en varianten nader uitgewerkt t.b.v. tracéafweging. In januari 2019 is het onderzoek naar de varianten afgerond. De planning is om in het eerste kwartaal 2019 een voorstel voor een voorkeurstracé aan het college voor te leggen. Tevens wordt in het eerste kwartaal 2019 afronding van verwerving van het perceel verwacht. Dinsdag 9 juli wordt een vervolg RIB door college aan raad aangeboden.

Achtergrondinformatie

programmabegroting 2017-2020

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.