P-109

Motie tarieven buitensport: bespreekstuk harmonisatiemodel

Status

Komend jaar wordt er naar de onderlinge verhouding van de gebruikerstarieven gekeken, maar in totaal worden ze niet hoger. Komend jaar komen we tot een model zodat we om kunnen gaan met eventuele nadelige gevolgen van de aanpassing van de btw regeling. Tot 2021 staat er geen vervanging van kunstgrasvelden in de planning. Er zal in Q2 van 2020 een besluit genomen worden over de norm voor het toe te passen infill-materiaal.

Toezegging

"c. in januari een raadsvoorstel met een drietal tariefscenario’s voor te leggen waaronder een voorkeursscenario waarin de kosten voor buitensportverenigingen de komende jaren niet stijgen;
d. in januari een raadsvoorstel voor te leggen waarin een keuze wordt gemaakt voor een infillvervangingsscenario."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.