P-111

Verkeersveiligheid wielerbaan voorstel WTC / sportpark Cromwijck

Status

Update 19-12: er is nog geen relevante informatie door WTC aangeleverd. De verwachting is dat de raad in april / mei goed en volledig over dit onderwerp geïnformeerd kan worden.
Update 13-04: de gemeente heeft nog geen nieuwe informatie van WTC ontvangen. WTC heeft haar plannen voor de wielerbaan en de toegang tot de parkeerplaats in de vergadering van het Sportoverleg van 15 januari 2018 toegelicht. Zodra WTC contact opneemt met de gemeente en er relevante ontwikkelingen te melden zijn, zal de raad geïnformeerd worden.
Update 13-11: Wethouder Noorthoek is in oktober 2018 op bezoek geweest bij WTC. WTC heeft haar plannen voor de wielerbaan en de toegang tot de parkeerplaats toegelicht. De gemeente heeft toen eveneens een nadere uitwerking en financiële onderbouwing van de plannen ontvangen. Deze zullen ambtelijk en bestuurlijk worden getoetst. Uiterlijk april 2019 zal de raad hierover geïnformeerd worden.
Raad wordt middels RIB 19R.00282 in april geinformeerd.

Toezegging

"Daarom gaat de wethouder op 21 september naar WTC om te horen wat precies hun plannen zijn. Daarna zal bekeken worden of deze plannen uitgevoerd kunnen worden en zo ja wanneer. Over de uitkomst hiervan zal de wethouder de raad dan informeren."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.