P-207

Afwegingskader grootschalige energieopwekking

Status

De raad ontvangt hierover in Q2 2021 een voorstel.
Update maart: In de raad van 18 februari heeft Wethouder de Weger toegelicht dat in overleg met de fractievoorzitters gekozen is om het besluit over het afwegingskader niet gefaseerd, maar in 1x te doen. Het raadsvoorstel Afwegingskader duurzmae grootschalige energie met bijdrage RES zal in mei/juni door het college aan de raad worden aangeboden. Behandeling is voorzien voor de Politieke Avond van 17 juni.
Update mei 2021: nieuwe afspraken gemaakt met griffie en voorzitters raadswerkgroep voor planning behandeling raadsvoorstel afwegingskader.
Update juni: 3 juni naar de raad o.v.b. instemming college 1 juni

Toezegging

"In 2020 wordt een afwegingskader voor grootschalige duurzame energieopwekking door de raad vastgesteld."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.