P-208

Meerjaren ontwikkelagenda cultuur en integraal cultuurbeleid de Creatieve Stad

Status

17/09: De raad is d.m.v. RIB: 20R.00046 en 20R.00136 geinformeerd over dit onderwerp. De besluitvorming vindt plaats na de strategische herorientatie. Update 20-10 aanlevering raad Q1 2021.
Update december: De bestuurlijke besluitvorming over het Cultuurmanifest zal in Q1 2021 plaatsvinden, liefst in samenhang met geactualiseerde meerjarenafspraken met de C5. Besluitvorming was uitgesteld in verband met de heroriëntatie. Onder normale omstandigheden hadden culturele instellingen simultaan aan een meerjarenplan gewerkt. Door de impact van corona kon dat niet. Afhankelijk van de tijd die hiervoor nodig is zal het manifest, incl. meerjarenplannen voor de C5 waarschijnlijk maart 2021 worden aangeboden.

Update februari 2021: behandeling van het raadsvoorstel is voorzien voor de Politieke Avond van 1 april.
Update maart 2021: behandeling van het raadsvoorstel is voorzien voor de Politieke Avond van 15 april.
Update april: Op 22 april neemt de raad een besluit over de vaststelling van het Cultureel Manifest.

Het bleek niet haalbaar om het Cultureel Manifest en de meerjarenafspraken simultaan aan te bieden aan het college. De meerjarenplannen van de C5 zullen worden vastgesteld in het najaar van 2021, als zij hun subsidieaanvraag voor 2022 hebben ingediend. De raad zal in het najaar van 2021 (december) worden geïnformeerd met een RIB hoe de culturele instellingen het Cultureel Manifest naar hun activiteiten hebben vertaald.

Toezegging

"Opstellen en vaststellen van meerjaren-ontwikkelagenda Cultuur 2021-2024." - ingang is 1-1-2021
en
[voorheen P-209] "Aan de raad voorleggen van een voorstel over geactualiseerd integraal cultuurbeleid De Creatieve stad; Kunst, Cultuur & Creatief Vermogen 2021- 2024, als vervolg op de evaluatie en het participatieproces dat startte in 2019." "Per 1-4-2020 is er een breed gedragen 'Manifest' over hoe kunst & cultuur het creatief vermogen van Woerden en zijn dorpen stimuleert."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.