P-208

Meerjaren ontwikkelagenda cultuur

Status

17/09: De raad is d.m.v. RIB: 20R.00046 en 20R.00136 geinformeerd over dit onderwerp. De besluitvorming vindt plaats na de strategische herorientatie. Update 20-10 aanlevering raad Q1 2021.
Update december: De bestuurlijke besluitvorming over het Cultuurmanifest zal in Q1 2021 plaatsvinden, liefst in samenhang met geactualiseerde meerjarenafspraken met de C5. Besluitvorming was uitgesteld in verband met de heroriëntatie. Onder normale omstandigheden hadden culturele instellingen simultaan aan een meerjarenplan gewerkt. Door de impact van corona kon dat niet. Afhankelijk van de tijd die hiervoor nodig is zal het manifest, incl. meerjarenplannen voor de C5 waarschijnlijk maart 2021 worden aangeboden.

Griffie (februari 2021): behandeling van het raadsvoorstel is voorzien voor de Politieke Avond van 1 april en de raadsvergadering van 22 april.

Toezegging

"Opstellen en vaststellen van meerjaren-ontwikkelagenda Cultuur 2021-2024." - ingang is 1-1-2021

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.