P-209

Raadsvoorstel integraal cultuurbeleid De Creatieve Stad

Status

17/09: De raad is d.m.v. RIB: 20R.00046 en 20R.00136 geinformeerd over dit onderwerp. De besluitvorming vindt plaats na de strategische herorientatie.

Toezegging

"Aan de raad voorleggen van een voorstel over geactualiseerd integraal cultuurbeleid De Creatieve stad; Kunst, Cultuur & Creatief Vermogen 2021- 2024, als vervolg op de evaluatie en het participatieproces dat startte in 2019." "Per 1-4-2020 is er een breed gedragen 'Manifest' over hoe kunst & cultuur het creatief vermogen van Woerden en zijn dorpen stimuleert."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.