P-210

Paraplubestemmingsplan cultuurhistorie

Status

De cultuur historische waarden kaart is vastgesteld door het college. Er is afgezien van het maken van een paraplu bestemmingsplan.

Toezegging

"Het paraplu bestemmingsplan cultuurhistorie is naar aanleiding van de Cultuurhistorische waardenkaart in Q3 2020 door de gemeenteraad vastgesteld vooruitlopend op omgevingsvisies."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.