P-213

Actieprogramma Woerdense binnenstad

Status

RIB over de actuele stand van zaken van de Ontwikkelagnda binnenstad (actieprogramma) volgt dit najaar. Actieprogramma met de 5 prioriteiten en het Beeldkwaliteitsplan binnenstad is in uitvoering.

Toezegging

Uitvoeren van het actieprogramma van de binnenstad, dat in het 3e kwartaal van 2019 wordt vastgesteld. In het actieprogramma worden plannen van aanpak opgenomen voor de 'Routing binnenstad', 'Promotieplan binnenstad', 'Rijngracht', 'Fietsenstallingen' en 'Herinrichting Kerkplein.""

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.