P-217

Stedenbouwkundige visie Stationsgebied / Poort van Woerden

Status

Het voorkeursmodel voor de stedenbouwkundige visie Stationsgebied is op 25 juni 2020 vastgesteld door de raad (20R.00375). Dit voorkeursmodel wordt nu uitgewerkt in een stedenbouwkundige visie die naar verwachting begin 2021 zal worden voorgelegd aan de raad.
Update december: de visie wordt naar verwachting in februari 2021 aan de raad aangeboden.
Update februari: wordt naar verwachting maart 2021

Griffie (4/2): Behandeling is voorzien op de Politieke Avond van 18 maart en de raadsvergadering van 25 maart.
Griffie (5/3): Behandeling is voorzien op de Politieke Avond van 15 april of 12 mei en de raadsvergadering van 27 mei.
Update 8/4: voorzien voor politieke avond van 12 mei

Toezegging

"Ruimtelijk-programmatisch en kwalitatief verbinding leggen tussen de projecten Middelland, Snellerpoort en Stationsgebied waarbij de stedenbouwkundige visie Stationsgebied wordt opgesteld en de 'Mobiliteitsanalyse Poort van Woerden' uitgewerkt wordt in de projecten."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.