P-222

3e ronde bestuursopdracht + voortgangsrapportages

Status

Update april: Voorafgaand aan de themabijeenkomst rondom de voortgang van de bestuursopdracht is een memo gedeeld met de gemeenteraad. In deze memo is opgenomen dat een volgende RIB over de bestuursopdracht voor de zomer verstuurd zal worden, waar een nieuwe themabijeenkomst een aantal weken later zal plaatsvinden. Tijdens de themabijeenkomst is door wethouder Becht aangegeven dat richting een derde tranche, te kijken waar ontwikkelingen en doorontwikkelingen mogelijk zijn van de bestaande business cases. Hier zal rond de zomerperiode meer duidelijkheid over gegeven worden. De RIB over de voortgang bestuursopdracht en een mogelijk raadsvoorstel voor een derde tranche in de bestuursopdracht zal in dezelfde periode met de gemeenteraad gedeeld worden.
Update PA 8 juli: Op voorspraak van de heer Van Rensen (Inwonersbelangen) en de heer Draisma (CDA) zal het college ter voorbereiding van de themabijeenkomst van 9 september over de bestuursopdracht, interactie zoeken met de raad over de concrete onderwerpen en thema’s die tijdens die bijeenkomst aan bod dienen te komen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.