P-222

3e ronde bestuursopdracht + voortgangsrapportages

Status

In november 2020 wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de lopende projecten.
Update december: RIB 20R.01001 over de voortgang van de bestuursopdracht is in november aan de raad aangeboden. In maart 2021 zal een raadsvoorstel over de derde lichting van de bestuursopdracht aan de raad worden voorgelegd.

Griffie (4/2): Behandeling van het raadsvoorstel is voorzien op de Politieke Avond van 15 april en de raadsvergadering van 22 april.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.