P-223

Circulaires ontwikkeling alg en specifieke uitkeringen > binnen 2
weken na uitkomen

Status

Toezegging

"Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds" "Binnen twee weken na uitkomen van circulaires wordt een RIB opgesteld"

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.