P-224

Actualiseren notitie Financiële Sturing

Status

Elk voorjaar wordt opnieuw bekeken of aanpassing van de notitie Financiële Sturing nodig is. Is regulier proces.
Update januari: Raadsvoorstel (20R.01212) over de aanpassingen van de FS notitie is aangeboden. Behandeling van het raadsvoorstel voorzien tijdens PA 11 februari.
Update februari: het raadsvoorstel wordt na de PA van 11 februari nog niet doorgeleid naar de raadsvergadering. Een werkgroep vanuit de raad zal het college adviseren over de nodige wijzigingen. Dit wordt in het najaar 2021 aan de raad aangeboden.
Update november: Een werkgroep van de auditcommissie heeft een raadsvoorstel opgesteld. Dit is geagendeerd voor bespreking op de Politieke Avond van 2 december.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.