P-230

Beleidskader areaalreductie

Status

update januari: presentatie in de raad iom met griffie te plannen

Toezegging

"Beleidskaders om de Taskforce 2018 areaalreductie vorm te geven worden in 2021 voorgelegd aan de raad. Dit betreft 10% bezuiniging bruggen en 33% bezuiniging openbare verlichting. Uitvoeringsplan om de 30% sanering op beschoeiing te realiseren wordt uitgewerkt. "

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.