P-231

Beleidsplan verlichting

Status

Update januari: hangt samen met M-47, M-98 en P-202. Het beleidsplan verlichting zal in juni aan de raad worden aangeboden
Griffie (5/3): behandeling is voorzien op de Politieke Avond van 8 juli
Update april: Het beleidsplan verlichting wordt in Q3 2021 aangeboden aan de raad. Deze vertraging is veroorzaakt door capaciteitsgebrek/uitval binnen het cluster beleid
Griffie (21/5): Het raadsvoorstel is toegevoegd aan de doorkijk van de agendacommissie voor behandeling op de Politieke Avond van 30 september en hangt samen met M-47 en M-98.

Toezegging

"Beleidsplan verlichting wordt Q2 2021 aangeboden aan de raad (vertraging a.g.v. corona en Heroriëntatie), na vaststelling kan uitvoeringsplan sanering openbare verlichting worden opgesteld."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.