P-233

Beleidskeuzes kostenneutraliteit afmeer- en evenementenvoorzieningen

Status

Update januari: termijn wordt mei
Update maart: Er vindt overleg plaats over de trekkersrol.Hiervoor is coördinatie aangevraagd bij de directie in november 2020. Het betreft beleidsafwegingen met een maatschappelijk effect.
Update april: In oktober 2021 zal de raad worden geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

Toezegging

"Beleidskeuzes om afmeer- en evenementenvoorzieningen kostenneutraal te maken, brugbediening te versoberen en bruggelden (klompen) te innen worden in 2021 voorgelegd aan de raad. In samenwerking met Wijkonderhoud en Recreatie en Verkeer"

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.