P-235

Wijziging verordeningen WMO en Jeugd

Status

Update januari: O.b.v. de strategische herorientatie is een voorstel voor wijziging van de PGB-tarieven al in november 2020 in de raad geweest (20R.01051). De enige andere wijziging die op de de planning staat is de versobering van de indicatiestelling HH. Zie P 236

Toezegging

"We passen de verordeningen en beleidsregels Jeugd en Wmo aan zodat ook vanuit dit wettelijke kader nog meer gestuurd wordt op instroom, doorstroom en uitstroom. De concrete maatregelen uit de strategische heroriëntatie Jeugd en Wmo, zoals het omlaag brengen van de Pgb-tarieven en het versoberen van de indicaties voor hulp bij het huishouden worden hierin vertaald."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.