P-236

RIB versobering indicaties Huishoudelijke hulp

Status

Update januari: de raad wordt in februari 2021 geinformeerd over het onderwerp versobering indicaties HH.
Update februari: RIB D21006158 is aan de raad aangeboden

Toezegging

"We passen de verordeningen en beleidsregels Jeugd en Wmo aan zodat ook vanuit dit wettelijke kader nog meer gestuurd wordt op instroom, doorstroom en uitstroom. De concrete maatregelen uit de strategische heroriëntatie Jeugd en Wmo, zoals het omlaag brengen van de Pgb-tarieven en het versoberen van de indicaties voor hulp bij het huishouden worden hierin vertaald."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.