P-237

RIB Uitvoeringsplan sociale en maatschappelijke participatie

Status

In september 2021 wordt de raad geinformeerd over het uitvoeringsplan sociale en maatschappelijke participatie

Update juni '21: dit hangt samen met de toezegging (voorheen R-36) uit raadsinformatiebrief over Projectplan Ferm Wijzer Light (D21015292 'Uiterlijk Q3 2021 wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering in een themabijeenkomst.'
Zie https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21015292-Raadsinformatiebrief-Project-plan-Ferm-Wijzer-Light.pdf

Toezegging

"We stellen in overleg met maatschappelijke partners een uitvoeringsplan op en bieden deze uiterlijk in Q3 ter vaststelling aan de gemeenteraad."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.