P-238

Rv Uitvoeringsplan armoedebeleid

Status

Update 27 januari: mede vanwege het meenemen van de uitkomsten van het rekenkameronderzoek naar het armoedebeleid is de opleverdatum voor het Uitvoeringsplan armoedebeleid verschoven naar eind tweede kwartaal 2021 (juni) (zie RIB Z/21/005273 / D/21/005466 hierover).
Update april: Vanwege de corona-druk heeft de directie besloten dat het Uitvoeringsplan doorgeschoven mag worden. Dit zal nu Q3-2021 zijn.
Griffie (21/5): het raadsvoorstel is toegevoegd aan de doorkijk van de agendacommissie voor behandeling op de Politieke Avond van 30 september.
Update 8 september: het rekenkameronderzoek naar het armoedebeleid zal betrokken worden in het uitvoeringsplan. Dit onderzoek is nog niet gepubliceerd. Na publicatie volgt nieuwe planning met politieke avond.
Griffie (17/9): De agendacommissie houdt rekening met behandeling van dit raadsvoorstel op de Politieke Avond van 2 (of 16) december.
PA 11/11/2021: Wethouder Becht zegt toe dat inwonerbetrokkenheid in het toekomstige uitvoeringsplan wordt opgenomen.

Toezegging

"We stellen de nieuwe aanpak op in samenspraak met onze maatschappelijke partners en inwoners en bieden deze in Q1 aan ter vaststelling aan de raad."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.