P-238

Rv Uitvoeringsplan armoedebeleid

Status

Update 27 januari: mede vanwege het meenemen van de uitkomsten van het rekenkameronderzoek naar het armoedebeleid is de opleverdatum voor het Uitvoeringsplan armoedebeleid verschoven naar eind tweede kwartaal 2021 (zie RIB Z/21/005273 / D/21/005466 hierover).

Toezegging

"We stellen de nieuwe aanpak op in samenspraak met onze maatschappelijke partners en inwoners en bieden deze in Q1 aan ter vaststelling aan de raad."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.