P-238

Rv Uitvoeringsplan armoedebeleid

Status

Update 27 januari: mede vanwege het meenemen van de uitkomsten van het rekenkameronderzoek naar het armoedebeleid is de opleverdatum voor het Uitvoeringsplan armoedebeleid verschoven naar eind tweede kwartaal 2021 (juni) (zie RIB Z/21/005273 / D/21/005466 hierover).
Update april: Vanwege de corona-druk heeft de directie besloten dat het Uitvoeringsplan doorgeschoven mag worden. Dit zal nu Q3-2021 zijn.
Griffie (21/5): het raadsvoorstel is toegevoegd aan de doorkijk van de agendacommissie voor behandeling op de Politieke Avond van 30 september.

Toezegging

"We stellen de nieuwe aanpak op in samenspraak met onze maatschappelijke partners en inwoners en bieden deze in Q1 aan ter vaststelling aan de raad."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.