P-239

RES 1.0

Status

Update maart: De termijn van indienen van RES 1.0 is verlaat. RES U16 neemt meer tijd voor het participatie- en besluitvormingsproces om te komen tot de RES 1.0. De raad wordt in juni geInformeerd over RES 1.0. Het raadsvoorstel RES 1.0 zal in augustus door het college aan de raad woorden aangeboden. Bespreking is voorzien op 2 (en 16) september, besluit op 23 september.
Update juni: Tussentijds zal de raad worden geïnformeerd.

Toezegging

"In mei 2021 wordt de definitieve RES 1.0 waarin o.a. een regionaal bod voor grootschalige duurzame elektriciteit, voorgelegd aan de raad."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.