P-240

Afwegingskader duurzame grootschalige energie - RV uitgangspunten afwegingskader en bijdrage RES

Status

Update januari: Maart/april-Rraadsvoorstel Uitgangspunten tbv afwegingskader en bijdrage aan de RES. Juli/Aug: Raadsvoorstel Afwegingskader
Update maart: in de raad van 18 februari heeft wethouder De Weger toegelicht dat in overleg met de fractievoorzitters is gekozen om het besluit over de afwegingskader niet gefaseerd maar in één keer te doen. Het raadsvoorstel afwegingskader duurzame grootschalige energie met bijdrage RES zal in mei/juni door het college aan de raad worden aangeboden. Bespreking in de raad is voorzien op Politieke Avond 17 juni.
Update mei 2021: zie P-207 voor afgesproken planning.

Update juni: 3 juni naar de raad o.v.b. instemming college 1 juni

Toezegging

"In 2021 wordt een afwegingskader voor grootschalige duurzame energie door de raad vastgesteld. Na vaststelling door de raad wordt deze geborgd in de instrumenten van de Omgevingswet."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.