P-247

Beleidsnotitie parkeertarieven

Status

Update januari: het raadsvoorstel parkeerbeleid is voorzien voor de Politieke Avond van 11 februari.

Update februari: het raadsvoorstel parkeerbeleid 20R01274 is aan de raad aangeboden

Toezegging

"Binnen Strategische Heroriëntatie is een onderzoek uitgevoerd naar het product Parkeren. Op basis hiervan is besloten om de parkeertarieven te gaan verhogen. De precieze verhoging wordt bepaald aan de hand
75
van de uiteindelijke scenariokeuze die gemaakt worden bij het Parkeerbeleid. In samenwerking met een betrokken participatiegroep wordt gewerkt aan nieuw Parkeerbeleid voor Woerden.
Naar verwachting wordt dit beleidsstuk in het eerste half jaar van 2021 naar de gemeenteraad gestuurd ter besluitvorming. Zodat de gewijzigde tarieven en afspraken kunnen worden verwerkt in de begroting van 2022."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.