P-248

Participatiebrief

Status

Update april 2021: het conceptafwegingskader wordt nu met de raad besproken, daarna volgt een voorstel ter vaststelling in juni/juli. Zodra dit het geval is zal de participatiebrief ontwikkeld worden.

Toezegging

"Voor participatie wordt een afwegingskader ontwikkeld en een participatiekalender. De bedoeling is om de contouren hiervan eind 2020 gereed te hebben. Ook zal de raad middels een -nog te ontwikkelen- aparte participatiebrief geïnformeerd worden over de ervaringen, resultaten en ambities met participatie in de verschillende trajecten. In paragraaf 5 komt dit samengevat terug."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.