P-248

Participatiebrief

Status

Update november 2021: De eerste participatiebrief krijgt de raad naar verwachting in Q4 2022 toegestuurd

Toezegging

"Voor participatie wordt een afwegingskader ontwikkeld en een participatiekalender. De bedoeling is om de contouren hiervan eind 2020 gereed te hebben. Ook zal de raad middels een -nog te ontwikkelen- aparte participatiebrief geïnformeerd worden over de ervaringen, resultaten en ambities met participatie in de verschillende trajecten. In paragraaf 5 komt dit samengevat terug."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.