P-250

Afwegingskader duurzame grootschalige energie - RV Afwegingskader

Status

Update januari: Maart/april-Rraadsvoorstel Uitgangspunten tbv afwegingskader en bijdrage aan de RES. Juli/Aug: Raadsvoorstel Afwegingskader
Update maart: In de raad van 18 februari heeft wethouder De Weger toegelicht dat in overleg met de fractievoorzitters gekozen is om het besluit over het afwegingskader niet gefaseerd maar in één keer te doen. Het raadsvoorstel Afwegingskader duurzame grootschalige energie met bijdrage RES zal in mei/juni door het college aan de raad worden aangeboden. Behandeling is voorzien voor de Politieke Avond van 17 juni.
Update mei 2021: zie P-207 voor afspraken over behandeling raadsvoorstel.
Update juni: 3 juni naar de raad o.v.b. instemming college 1 juni


Toezegging

"In 2021 wordt een afwegingskader voor grootschalige duurzame energie door de raad vastgesteld. Na vaststelling door de raad wordt deze geborgd in de instrumenten van de Omgevingswet."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.