P-250

Afwegingskader duurzame grootschalige energie - RV Afwegingskader

Status

Update januari: Maart/april-Rraadsvoorstel Uitgangspunten tbv afwegingskader en bijdrage aan de RES. Juli/Aug: Raadsvoorstel Afwegingskader

Toezegging

"In 2021 wordt een afwegingskader voor grootschalige duurzame energie door de raad vastgesteld. Na vaststelling door de raad wordt deze geborgd in de instrumenten van de Omgevingswet."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.