P-252

Warmtevisie - Raadsvoorstel beoordelingscriteria Warmtevisie

Status

Update januari: februari RIB technische analyse, april RIB procesplan participatie en communicatie, Q3 Raadsvoorstel beoordelingscriteria Warmtevisie, Q4 Raadsvoorstel Warmtevisie.
Update februari: termijn februari (RIB technische analyse) zal worden gehaald.
Update maart: Het raadsvoorstel met de beoordelingscriteria Wartevisie wordt in juni aangeboden in de raad.
Griffie (12/4): Behandeling is voorzien op de Politieke Avond van 8 juli.
Griffie (21/5): In verband met de behandeling van het afwegingskader duurzame energie is behandeling op 8 juli niet mogelijk. Het raadsvoorstel is toegevoegd aan de doorkijk van de agendacommissie voor de Politieke Avond van 2 en/of 16 september.

Toezegging

"Inzicht in alternatieven voor aardgas, het tempo en de fasering voor de aanpak van de bestaande bebouwde omgeving, in de vorm van een Woerdense Warmtevisie die in 2021 door de raad kan worden vastgesteld."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.