P-256

Verkeersvisie 2030 en Strategienota Verkeersvisie 2030

Status

Toezegging

De Verkeersvisie 2030 en de Strategienota Verkeersvisie 2030, die samen met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties zijn opgesteld, worden uitgewerkt in een meerjarig verkeersmaatregelenplan, dat wordt vastgesteld door de raad. Hierin nemen we alle maatregelen op die nodig zijn om de Verkeersvisie 2030 te realiseren (p.22).

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.