P-259

Rembrandtbrug

Status

Toezegging

In 2022 leggen we het bestemmingsplan Rembrandtbrugen het bijbehorende tracé ter vaststelling voor aan de gemeenteraad (p. 24)

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.