P-262

Betaalbaarheid openbare ruimte

Status

Toezegging

(p. 25) 2.5.2.1 Beleidskaders om de Taskforce 2018 areaalreductie vorm te geven worden in 2022 voorgelegd aan de raad.2.5.2.2 Resultaten onderzoek marktconformiteit Wijkonderhoud worden in 2022 aangeboden aan de raad.2.5.2.3 Beleidskeuzes om afmeer-en evenementenvoorzieningen kostenneutraal te maken, brugbediening te versoberen en bruggelden (klompen) te innen worden in 2022 voorgelegd aan de raad.2.5.2.4. De bezuinigingen vergen nieuwe doelstelling op het gebied van uitstraling, deze worden in 2021 met de markt verkend en in 2022 aangeboden aan de raad

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.