R-001

Paraplubestemmingsplan n.a.v. intiatiefvoorstel kleine windmolens (vooheen R-1)

Status

Update mei: De wijziging van het bestemmingsplan wordt meegenomen in het omgevingsplan. Binnenkomende aanvragen, die voldoen aan het beleid, worden momenteel met afwijking (kruimel) verleend. Volledigheidshalve, er komt dus geen paraplubestemmingsplan.
Update maart: bovenstaande is nog steeds actueel.

Toezegging

3. Het college opdracht te geven de bestemmingsplannen aan te passen conform beslispunten 1 en 2 middels een paraplubestemmingsplan, dat op de kortst mogelijke termijn wordt opgesteld, ter inzage gelegd en voor besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad;

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.