R-003

Stand van zaken bezwaar boete en ontvangen naheffing scholencluster Harmelen (vooheen R-19)

Status

Update december 2021: Er is nog geen uitspraak geweest in de zaak van de gemeente Haren. Zodra die geweest is, informeren wij de gemeenteraad verder over te nemen vervolgstappen. Update juli 2022: er is nog geen uitspraak geweest. Tot die tijd wachten wij rustig af. Uitkomst zal hoe dan ook geen negatieve gevolgen hebben aangezien de consequenties van eerdere ongustige uitspraken al financieel verwerkt zijn.
Update 29 augustus: Op dit moment geen actuele ontwikkelingen. Wanneer er (gunstige) ontwikkelingen zijn, zal de raad daarover worden geinformeerd. Voor nu is dit punt afgedaan.

Toezegging

We tekenen zonder meer bezwaar aan tegen de boete van de belastingdienst. Of we bezwaar aantekenen tegen de aanslag is afhankelijk van een soortgelijke zaak in Haren die momenteel bij de Hoge Raad ligt. Binnen 5 maanden verwachten we hierover een uitspraak. Zodra dit helder is zullen wij de raad informeren over wat we gaan doen

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.