R-004

Nota parkeernormen (vooheen R-2)

Status

Update 18/03: De nota parkeernormen wordt in juni/juli 2021 middels een raadsvoorstel aan de gemeenteraad gestuurd ter besluitvorming. Dit als gevolg van nadere afstemming met vastgoed, om te voorkomen dat er dubbeltellingen plaatsvinden in relatie tot bovenwijkse voorzieningen.
Griffie (21/5): Het raadsvoorstel is toegevoegd aan de doorkijk van de agendacommissie voor behandeling op de Politieke Avond van 2 of 16 september.
Griffie (27/8): Het raadsvoorstel is nog niet gereed en kan dus niet op 2 of 16 september besproken worden.
Update oktober: 7/10: themabijeenkomst college 26-10, inhoudeiljke behandeling raadsvoorstel 9-11 in college.
Update 08-10-2021: Termijn wordt november 2021
Update griffie (8/10): De agendacommissie houdt rekening met behandeling op de Politieke Avond van 2 of 16 december.
Update griffie (16/12): Planning is niet gehaald. Nieuwe planning wordt nagegaan.
Update 23/12: Mobiliteitsfonds is nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Daar wordt de komende maanden een slag in gemaakt. Streven is de nota parkeernormen in mei/juni 2022 middels een raadsvoorstel aan de gemeenteraad aan te bieden voor besluitvorming.
Update griffie (8/9/22): De Nota parkeernormen is besproken tijdens de Politieke Avond van 1 september. Er zal op 22 september een technische sessie volgen, waarna het voorstel nogmaals zal worden besproken op 6 oktober.

Toezegging

Raadsvoorstel (Z/21/007100 / D/21/008131) Parkeerbeleid 2021 en verder: "Tevens zal het college zo spoedig mogelijk de Nota parkeernormen 2021 aanbieden aan uw raad. Doel is om deze nota aan te bieden voor besluitvorming in maart 2021."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.