R-005

Legesverordening (vooheen R-30)

Status

Legesverordening wordt geupdate en voor 1 juli 2022 aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. Om de structurele lasten in beeld te krijgen wordt een QuickScan uitgevoerd in Q4 2021.
Update 17-12-2021 M.b.t. de nieuwe legesverordening worden er in Q4 2021 en Q1 2022 voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zodat voor invoeringsdatum van de omgevingswet de raad tot besluitvorming kan overgaan. QuickScan wordt Q1 2022 opgepakt. Alvorens de Quickscan kan worden afgerond wordt eerst de kostendekkendheid van de leges berekend. Dit staat gepland om in Q2 2022 af te ronden.
Update 2-09-2022: Verwachting dat 1-1-23 omgevingswet in werking treedt. Legesverordening conform omgevingswet wordt voor eind dit jaar aan raad voorgelegd.

Toezegging

Als de wet in werking treedt moeten een aantal zaken zijn geregeld: […] De structurele lasten als gevolg van de uitvoering van de wet en structurele
inkomsten zijn in beeld en zijn vertaald naar passende afspraken tussen uitvoeringsdiensten (ODRU), een nieuwe legesverordening, borging via de nota kostenverhaal en zijn tevens aanhangig gemaakt bij de minister.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.