R-006

Project plan Ferm Wijzer Light (vooheen R-37)

Status

In Q4 2021 worden de eerste evaluaties uitgevoerd. De uitkomsten van deze evaluaties worden begin Q1 2022 (februari) met de raad gedeeld. In Q1 is de RIB aan de raad verzonden.

Voor wat betreft de uitgebreide evaluatie; deze volgt in Q3 2022.

Toezegging

Q4 2021 worden de eerste evaluaties uitgevoerd met als doel bij te sturen waar nodig. De uitkomsten van die evaluaties worden uiterlijk Q1 2022 met de raad gedeeld.

En

Q3 2022 vindt een uitgebreide evaluatie plaats op effectiviteit en prestatie indicatoren.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.