R-007

Toekomst glastuinbouw Harmelerwaard (vooheen R-41)

Status

Update 04/03/2022: Voor de verkenningsstudie naar een toekomstperspectief voor de Harmelerwaard is een procesbegeleider aangetrokken, die momenteel een startnotitie opstelt voor het te doorlopen proces. Deze startnotitie zal in maart ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd en ter informatie met de gemeenteraad worden gedeeld.

Toezegging

Het college is in gesprek met de provincie en de
stad Utrecht over de relatie tussen de toekomst van de glastuinbouw in de Harmelerwaard en de ontsluiting van de Harmelerwaard. In de komende periode worden alle mogelijkheden en de daaraan verbonden consequenties in beeld gebracht. Op basis hiervan wordt bepaald, op welke wijze hiermee kan worden omgegaan. De gemeenteraad zal logischerwijs worden betrokken bij de besluitvorming.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.